Przemysł

PRECHEZA a.s. Přerov – Strengthening expedition of sulphuric acid | 2015

Czech Republic / 2014 - 2015

The supply and installation of two vertical storage tanks (capacity of each 50 m3), pipeline, valves, pump and steel structure. 

Mondi Štětí a.s. - Green Liquor Handling Upgrade | 2014

The construction of three different types of aboveground storage tanks (capacity 1500 m3, 200 m3 and 140 m3) and manufacturing and supply tank 0.4 m3. All tanks completely made of stainless steel. Including complete insulation and sheathing. 

Elektrociepłownia Kielce | 2013

Projekt, dostawa i odzysk sprzętu elektrycznego i automatyki, technologia elektrociepłownie Kielce.

(Projekt był realizowany przez Autel, a.s.)

Lučební závody Draslovka a.s. Kolín | 2013

Construction of a new warehouse ammonia. New building storage with three cylindrical tanks with a capacity of 95 m3 each, slop tank for unloading rail cisterns, bottom unloading arm, new pipelines, the new control room, ammonia leak detection, sprinkler system, new MaR and control system.  

Mondi Štětí a.s. – Storage of light fuel oil 1300 m3 | 2013

The construction of new reservoir for light fuel oil (capacity 1300m3), including unloading system, pipelines and new system of measurement and control.

Czechy - DALKIA a.s. - Ciepłownia Třebovice | 2007

Całkowity remont stacji chemicznego uzdatniania wody (system Wonderware).

Bobov Dol, Bułgaria - Wyposażenie do zlewania kwasu siarkowego | 2005
Projekt i dostawa wyposażenia do zlewania kwasu
Retiže, Bułgaria - SCADA system | 2005
System SCADA do sterowania kaskadą elektrowni wodnych.
Czechy - TROLEX CZ s.r.o. - Monitorowanie | 1999

Monitorowanie systemu energii elektrycznej dla OKD.

Czechy - IVO POWER/ Teplárny Olomouc a.s. - System monitorowania | 1998

Monitorowanie zasobów węgla w celu wykrycia tlenku węgla.

Czechy - MCHZ Ostrava a.s. - Terminal | 1996

Dostawa oprzyrządowania terminalu do napełniania aminy.

Czechy - Teplárny Otrokovice a.s. - System sterowania ciepłowni | 1995

System sterowania systemu rur odprowadzania popiołu.

Czechy - Důl ČSM a.s. - System sterowania | 1995

System sterowania i system dyspozytorni ciepłowni budowany w trzech etapach w powiązaniu z remontem poszczególnych kotłów włącznie z monitoringiem i oceną rozprowadzenia energii w zakładzie.

Czechy - OKD - Koksovna Ostrava - System sterowania koksowni | 1995

Projekt i dostawa urządzeń do pomiaru i regulacji ciśnienia w przystawkach baterii koksowniczych.

Czechy - Ciepłownia Karviná a.s. - Monitoring ciepłowni | 1994

Monitoring, sterowanie produkcją ciepła i zużyciem energii elektrycznej ciepłowni.

Loading