Общ преглед

VAE CONTROLS – Обзор на продукти и съоръжения, които можем да доставим

Общ преглед

Company presentation in French | Présentation de l'entreprise en français (pdf)

ТЕХНОЛОГИЯ
Технологии за съхраняване и разпространение (продажба) на горива и химикали при стриктни изисквания за сигурност и ефекивност.
TAMAS – Автоматизирана система за управление на петролен терминал
TAMAS (Terminal Automation Management System) е автоматизирана система за визуализация и управление на база данни за съхраняване и разпространение (продажба) на горива или други технологични продукти.
TAMAS® Lite
TAMAS® Lite is a software for acquisition and loading data. TAMAS® Lite becomes perfect solution for cost-sensitive applications where automated loading control is not required.
SKID CMR | new!

Скидове тип CMR - компактни системи за измерване на количеството на гориво при приемане или издаване на Пътни и ЖП терминали.


SKIDS

SKIDS IPMS (INTEGRATED PIPELINE MEASURING STATION SYSTEMS) 2", 4", 8", 12", 16" for filtration, pressure control and custody metering of crude oil, fuels or liquid chemical products for unloading/loading to/from tankfarms, ship tankers, railway or tank truck terminals.

Pumping SKID
Design and fabrication of pumping skids. A skid with stand-by pumps for pressurizing of additives.
Additive storage skid

The skid consists of double-wall 3m3 tank for additive with instrumentation, additive pump, filter, pressure control valve and connection pipes. The accessories is located on the roof of the tank which makes it very compact and easy to install on site.

Заземителна клетка EGT 4
Заземителната клетка EGT 4 е устройство, използвано за заземяване на камиони или вагони, които предстоят да се натоварват с химични вещества, генериращи експлозивна атмосфера в близост до себе си. Когато заземителният апарат EGT 4 работи, той оценява импеданса на две заземителни клетки. Ако получените стойности са в предварително определен обхват, системата счита заземяването.
Устройство за дозиране на добавки EVA 5, EVA 6
Устройството за дозиране на добавки EVA 5, EVA 6 е сложно съоръжение с висока точност, използващо се за добавяне на малки количества добре разпръснати субстанции-добавки в основен продукт (петрол, петролни горива, масла, бои и др.).
Additive dosing unit EVA Container
Compact solution for additive dosing. Includes pump, pressure regulation valve, additive dosing unit and space for 200 l barell with additive. Easy installation, suitable for outdoor envirionemt. 
SCX 6 - SCADA Система – Наблюдение на водопреносни мрежи
SCX 6 - SCADA Система - SCX поддържа гъвкава архитектура за разнообразни системи с брой на точките от няколко стотици до хиляди. SCX се базира на стандартни индустриални интерфейси и протоколи - OPC, OLE/DB, ODBC, HTTP, XML, IEC61131, IEC60870, DNP3, Modbus, Modbus/TCP. Това я превръща в глобално отворена SCADA система.
Съоръжение за пречистване на води
VAE CONTROLS проектира, доставя и инсталира компютърно базирана система за управление на съоръжения за пречистване на води и канализационни мрежи. Обхватът на нашата работа включва проектиране и доставка на определен набор силнотокови уреди, MaR (Measurement and Regulation – Измерване и регулиране) и компютърно базирана система за управление.
TSWM/LP, TS-TBOX

New Small telemetric station TS-TBOX - for use on your new object or as a replacement for the already installed TSLC, TSMGX. Suitable for remote monitoring and control in areas without permanent power. It is a station with very low power consumption communicating through an integrated GSM modem. Very suitable for the water, supplied in the box with IP68 or on a DIN rail.

Virtual GSM network
We offer you the possibility of transmitting telemetry data through a virtual GSM network. The principle is that stations do not communicate directly with the control room, but with an access point GSM network, which operates operator T-Mobile. The data is then transmitted to the control center via a secure Internet connection.
We offer you the possibility of transmitting telemetry data through a virtual GSM network. The principle is that stations do not communicate directly with the control room, but with an access point GSM network, which operates operator T-Mobile. The data is then transmitted to the control center via a secure Internet connection.
Telemetric station as a Service
This concept means that all care and responsibility for the operation of the telemetry station over to us. Can be combined with service "Virtual GSM network."
TSX24 телеметрична станция
Телеметричната станция TSX24 е компактна телеметрична станция с ниска консумация, проектирана за наблюдение и отдалечен контрол върху технологичните съоръжения.
CFI Инвертор

Инверторът CFI е проектиран за инвертиране на импулсни сигнали в обхвата 4 до 20mA ток. Типичното използване на инвертора е за превключвателен импулсен изход от скенер за поток или ротационен датчик.

Причината, поради която инверторът CFI намира приложение се намира във възможността да се използват стандартните входни.

Risk Assessment - Consulting Services

VAE CONTROLS as a global engineering and consulting company, provides and supports its engineering  capabilities with key additional services specially targeted to meet legislation and customers needs by organising Training workshops specially focusing on 'Cost Optimisation' / 'Best Practices' development, Capex vs Opex evaluations, Safety (including HAZOP/FEED) , Risk Assessment, Metrology, Working practices and Procedures, Permitting and Fire/Security protection survey assessment and testing. 

The services are developed in conjunction with a highly skilled and experienced team in VAE by Nigel H Jones , who has been in the energy sector engineering and safety for over 40 years and has developed many working papers and practices used in the Industry , carrying his ethos into a 'Top Down - Bottom up Continuos Improvement' process with people that work on the 'coal face' daily to share and offer real practical experience and benefits for you the customer. Nigel a keen advocate that, Engineering & Engineering Design-Safety-Operation's & Operational Performance, combined with the 'Human element' are irrevocably linked & need the right leadership mind-set and support through training, continuos improvement process throughout the business life cycle.

Инженерингови услуги
Консултиране, изграждане на концепция и проучване на възможности, стойностни анализи, концепции за автоматизация на процеси, планиране на строителни дейности, инженеринг, анализ на безаварийност, симулация, хидравлични изчисления, софтуерни приложения, координация, ръководство на проекти, проверки, асистиране при калибровка...
Biogas plants

We provide design and construction of biogas plants for processing of agricultural and municipal wastes in the form of turnkey projects. Our solutions are tailored to your own needs. We have supplied the station take into account local production capabilities, thrifty to the environment and do not have a negative impact on the population.

Electrical Container for an Air Pollution
Electrical container for an Air POllution Control Plant. Product of Autel / VAE CONTROLS Group.
Loading