Публикации

Article authors: ing. Jiri Kasparec a ing. Oldrich Hladky, VAE CONTROLS Ostrava, Title: "Integration of control systems for sewerage network and waste treatment plants to the central dispathing"
Автори на статията: инж. Ростислав Режаб, VaKJČ České Budějovice, и Милан Линдовски, VAE CONTROLS Ostrava, заглавие: "Диспечерски контрол и мястото на диспечеризирането в йерархията на обществото на водния мениджмънт ".
Автор на статията: инж. Олдрих Хладки, Беата Балинтова, заглавие : "Загубите на вода и Диспечерска система за водоснабдяване II".
Автор на статията: инж. Олдрих Хладки, заглавие: "Загубите на вода и Диспечерска система за водоснабдяване ".
Автор на статията: инж. Олдрих Хладки, заглавие: "Канализационната система и съоръжения за обработка на вода – системи за управление".
Loading