23. - 25. 5. 2006 - Участие в изложбата "Vodovody a kanalizace 2006", Бърно, Чешка Република, 2006

Loading