Významné projekty ve světě

Petrochemie      Vodárenství      Průmysl - ostatní     
Aditivační systém pro terminál Petrochina Shilou | 2014
Aditivační systém pro terminál Shilou
Dodávka a oživení systému pro aditivaci paliv při výdeji do autocisteren na terminálu s 9 výdejními místy. Předmětem dodávky byl celý systém včetně stáčení, skladování, výdeje a inegrace do nadřazeného řídícího systému. 
Dodávka a oživení systému pro aditivaci paliv při výdeji do autocisteren na terminálu s 9 výdejními místy. Předmětem dodávky byl celý systém včetně stáčení, skladování, výdeje a inegrace do nadřazeného řídícího systému. 
Realizační proječní dokumentace pro nový terminál Dongguan | 2014
Realizační projekční dokumentace pro nový terminál společnosti Petrochina Dongguan. Zahrnuje kompletní technologii výdejních lávek do autocisteren a řídicí system celého skladu s plánovanou kapacitou 400 tis. m3. Jedná se o první projekt čínského skladu pohonných hmot podle evropských zvyklostí.
TECHNOEXPORT, a.s. Praha – Dodávka SKIDů a řídicího systému TAMAS – DUKAN Refinery, Iraq | 2014
Projekt, výroba a uvedení do provozu deseti kusů měřících SKIDů a plnících ramen pro plnění autocisteren, v provedení obchodní měření. Sedm kusů pro lehké produkty a tři kusy pro těžké produkty s elektrickým ohřevem a izolací.
FAT testy pro Port Súdán | 2013
Úspěšně proběhly zkoušky měřících skidů pro sklad PHM Port Súdán. Skidy velikosti až 16 palců jsou určeny pro obchodní měření benzinů a nafty.
Měřící skidy, KAR, Irák | 2012
Dodávka 26 měřících skidů s Micromotion pro rafinerii v Erbilu/Kurdistán. Corioli prover s trojitým měřením hmotnostního průtoku, řízení Floboss.
Skidy pro ropovod, PETRONEEDS, Súdán | 2012
Projekt a výroba filtračních, měřících a regulačních skidů na bázi hmotnostního měření na začátku a konci ropovodu firmy STAROIL. První aplikace na surovou ropu. Vývoj a výroba stacionárního Corioli proveru. První použití analyzátoru ropy a automatického vzorkovače.
Dodávka rekuperační jednotky pro společnost CNOOC, Čína | 2011

Inženýrink, výroba, instalace a zprovoznění jednotky pro rekuperaci benzínových par s kapacitou 400 m3/h na skladě Yiwan - Shenzhen. 

Dodávka rekuperační jednotky pro společnost SINOPEC, Čína | 2011

Inženýrink, výroba, instalace a zprovoznění jednotky pro rekuperaci benzínových par s kapacitou 400 m3/h na skladě Zhishan. 

Filtrační a měřicí skidy pro sklad Atbara, Súdán | 2011
Skidy 12" class 900 a 16" class 600 pro filtraci, redukci tlaku a měření průtoku nafty a benzínu v redundadním provedení, včetně integrace do stávajícího systému SCADA.
Měřící skidy pro rafinérský komplex Turkmenbashi, Turkmenistán | 2009
Design, výroba a podpora při spuštění. Měření a kontrola množství produktu při stáčení do lodí na přístavním komplexu. 14 čerpacích skidů pro různé produkty.
Letiště Shanghai Pudong, technologie pro aditivaci leteckého paliva, China | 2008

Návrh, výroba a dodávka systému pro aditivaci leteckého petrloleje JET-A1 na letišti Shanghai - Pudong, jednom z největších letišť na světě. Vodivostní aditivum se dávkuje do paliva během stáčení z lodí. Součástí dodávky byly aditivační jednotky EVA-container, čerpací skidy, zapojení a integrace do stávajícího systému skladu leteckého paliva.

Sinopec - Dodávky zařízení - Čína | 2008

Dodávky aditivačních jednotek EVA 6, čerpacích SKIDů a technologie spodního plnění do autocisteren.


Sinopec - Sklad pohonných hmot a terminál Ningbo - Čína | 2006

Zpracování basic designu, dodávka plnících ramen, aditivačních jednotek EVA 6 a čerpací stanice aditiv. Součástí zakázky byl inženýring a zprovoznění aditivačního systému.

Interagua - Vodárenský dispečink Guayaquil - Ecuador | 2005

Zahájení budování vodárenského dispečerského systému ve městě Guayaquil (2,5 mil obyvatel) v Ekvádoru. Guayaquil je  ekvádorským obchodním a přepravním centrem.

V roce 2005 bylo osazeno telemetrickými stanicemi cca 20 objektů a byla oživena rádiová datová síť a zřízeno centrální dispečerské pracoviště na bázi systému SCADA SCX.

Systém je ve fázi trvalého rozšiřování a v roce 2010 je v následujícím stavu:

- osazeno cca 70 objektů

- systém pracuje se dvěma geograficky oddělenými servery (horká záloha)

- komunikace přes rádiovou datovou síť a GPRS

- integrace dalších systémů třetích stran (řídicí automaty PLC, datalogery)

QAPCO - Qatar Petrochemical Company, Qatar - Dodávka uzemňovacího zařízení - Mesaideed, Qatar | 2005
Dodávka uzemňovacího zařízení prostřednictvím firmy z Oakville, Ontario, Kanada.
Škodaexport a.s. - Supervize produktovodu - Indie | 1994

Technická supervize instalace SCADA systému pro stavbu produktovodu Kandla-Bhatinda, Indie.

Loading